ข่าวสาร

 • คุณแป๋ม บิ๊กเกอร์แลนด์ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  15 มกราคม 2563 คุณแป๋ม บิ๊กเกอร์แลนด์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • บริษัท ชื่นจิต (2018) จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 35EX

  15 มกราคม 2563 บริษัท ชื่นจิต (2018) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 35EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

 • บริษัท แทคทีม เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  14 มกราคม 2563 บริษัท แทคทีม เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทาง

 • โรงพนมพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  13 มกราคม 2563 โรงพนมพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย

 • คุณนนฐกาญจน์ เลิศดี เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  12 มกราคม 2563 คุณนนฐกาญจน์ เลิศดี ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจ

 • คุณณัฐพล ไมตรี เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  11 มกราคม 2563 คุณณัฐพล ไมตรี ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยั

 • คุณจิรัชยา วิบูลกิจธนากร เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น

  11 มกราคม 2563 คุณจิรัชยา วิบูลกิจธนากร ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 16 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริ

 • บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  9 มกราคม 2563 บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทข

 • นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร เดอะบูเลอวาร์ด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  9 มกราคม 2563 นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร เดอะบูเลอวาร์ด ศรีราชา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับ

 • บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  9 มกราคม 2563 บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัท

กำลังแสดงหน้าที่ 1/275 Next »