ข่าวสาร

 • ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 วัดป่าสะแก

  16 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่ วัดป่าสะแก ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็

 • บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.พี.พี.พี. ซีเคียวริเทค จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น

  14 พฤษภาคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.พี.พี.พี. ซีเคียวริเทค จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้าก

 • ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX วัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง

  11 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่ วัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเร

 • จัดส่งสินค้าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งและแบบแขวน ที่โรงเรียนคลองพานทอง

  11 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งสินค้าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้ง 30 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง และ แบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ที่โรงเรียนคลองพานทอง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้าก

 • บริษัท นิวไลท์ เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  11 พฤษภาคม 2563 บริษัท นิวไลท์ เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 1 เครื่อง และ Eco Kool Ice จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอ

 • ดีทีมอเตอร์กรุ๊ป เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  11 พฤษภาคม 2563 ดีทีมอเตอร์กรุ๊ป ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • บริษัท โปรเจ็คท์ พ้อยท์ - ไทยแลนด์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  9 พฤษภาคม 2563 บริษัท โปรเจ็คท์ พ้อยท์ - ไทยแลนด์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • บริษัท นูทริกซ์ จำกัด มหาชน สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  8 พฤษภาคม 2563 บริษัท นูทริกซ์ จำกัด มหาชน ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่

 • บริษัท โปรเจ็คท์ พ้อยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  7 พฤษภาคม 2563 บริษัท โปรเจ็คท์ พ้อยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • คุณอัญชลี สุขสงวน สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 45EX

  7 พฤษภาคม 2563 คุณอัญชลี สุขสงวน ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 45EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/296 Next »