ข่าวสาร

 • คุณดา เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  5 กรกฎาคม 2562 คุณดา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ น้ำ๑ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 30 นิ้ว

  4 กรกฎาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนสามัญ น้ำ๑ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • บริษัท 1555 บิซ จำกัด สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  4 กรกฎาคม 2562 บริษัท 1555 บิซ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ท

 • บริษัท บ๊อกโปรดักชั่น จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  2 กรกฎาคม 2562 บริษัท บ๊อกโปรดักชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริ

 • วัดพุทธพรหมญาณ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  28 มิถุนายน 2562 วัดพุทธพรหมญาณ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดีย

 • บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  28 มิถุนายน 2562 บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • คุณแป๋ว ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  28 มิถุนายน 2562 คุณแป๋ว ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี

 • บ.สหโชคชัย เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  28 มิถุนายน 2562 บ.สหโชคชัย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

 • บริษัท เค.เอส.ที.เอ็นจิเนียรื่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  27 มิถุนายน 2562 บริษัท เค.เอส.ที.เอ็นจิเนียรื่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 20 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับท

 • บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  26 มิถุนายน 2562 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็น

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/260 Next »