ข่าวสาร

 • บริษัท สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  18 มกราคม 2562 บริษัท สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประ

 • บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  18 มกราคม 2562 บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทขอ

 • คุณนัฐภพ เพชรพระประเสริฐ เช่าพัดลมไอน้ำ

  18 มกราคม 2562 คุณนัฐภพ เพชรพระประเสริฐ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัด

 • คุณรชยา เล่ห์สิงห์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  18 มกราคม 2562 คุณรชยา เล่ห์สิงห์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัด

 • คุณทุ้ย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ

  18 มกราคม 2562 คุณทุ้ย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 16 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดี

 • คุณกิ่งแก้ว แสงวิเชียร เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  18 มกราคม 2562 คุณกิ่งแก้ว แสงวิเชียร ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  17 มกราคม 2562 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เ

 • บริษัท เอสทู พัทยา อีเว้นท์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  17 มกราคม 2562 บริษัท เอสทู พัทยา อีเว้นท์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • คุณเจริญ ศรีเจริญประมง สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  17 มกราคม 2562 คุณเจริญ ศรีเจริญประมง (เจริญเต็นท์ ท่าเรือแกลง) ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 24 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทขอ

 • โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง เช่าพัดลมไอน้ำ

  17 มกราคม 2562 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/235 Next »