ข่าวสาร

 • คุณฟา ดีเจริญ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  23 ตุลาคม 2562 คุณฟา ดีเจริญ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีน

 • บริษัท แอคดี จำกัด ได้ให้บริการ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  23 ตุลาคม 2562 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ให้บริการ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 5 เครื่อง ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริ

 • บริษัท ชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 55EX

  22 ตุลาคม 2562 บริษัท ชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 55EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • บริษัท โคเบอนา จำกัด เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น

  22 ตุลาคม 2562 บริษัท โคเบอนา จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประ

 • บริษัท ปิติสุข จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  22 ตุลาคม 2562 บริษัท ปิติสุข จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัด

 • คุณสุเทพ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  20 ตุลาคม 2562 คุณสุเทพ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

 • คุณหนึ่ง เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  19 ตุลาคม 2562 คุณหนึ่ง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ที

 • บริษัท ลีน่า พี.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  19 ตุลาคม 2562 บริษัท ลีน่า พี.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 14 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบร

 • ธุดงคสถาน ปุญญปัญญา เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  19 ตุลาคม 2562 ธุดงคสถาน ปุญญปัญญา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริ

 • คุณถนอม ดอกบัว เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE

  19 ตุลาคม 2562 คุณถนอม ดอกบัว ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/271 Next »