ข่าวสาร

 • บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ เน็กซ์ จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  8 มีนาคม 2562 บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ เน็กซ์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • คุณคงศักดิ์ แก้วแก่นคูณ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 55EX

  7 มีนาคม 2562 คุณคงศักดิ์ แก้วแก่นคูณ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 55EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ท

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  5 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 25 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจ

 • ร้าน เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพร์ส สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  5 มีนาคม 2562 ร้าน เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพร์ส ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีน

 • บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  5 มีนาคม 2562 บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประ

 • บริษัท พิมลชัยธนะกูล คอนสตรัคต์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  5 มีนาคม 2562 บริษัท พิมลชัยธนะกูล คอนสตรัคต์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 20 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็

 • คุณพัชณิกานต์ บุญนนท์ เช่าพัดลมไอน้ำ

  3 มีนาคม 2562 คุณพัชณิกานต์ บุญนนท์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

 • คุณจิตติ จิตติมาพร เช่าเครื่องทำลมเย็น

  2 มีนาคม 2562 คุณจิตติ จิตติมาพร ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจ

 • บริษัท บับเบิ้ล เพลย์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  2 มีนาคม 2562 บริษัท บับเบิ้ล เพลย์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • คุณพงศกร​ เมืองแมน เช่าพัดลมไอน้ำ

  1 มีนาคม 2562 คุณพงศกร​ เมืองแมน ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/244 Next »