ข่าวสาร

 • บริษัท ไฮโดรดายน์ เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  11 เมษายน 2562 บริษัท ไฮโดรดายน์ เซอร์วิส จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  10 เมษายน 2562 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทขอ

 • วัดแสงธรรม ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  9 เมษายน 2562 วัดแสงธรรม ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 30 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีน

 • บริษัท แอคดี จำกัด ได้ให้บริการเช่าพัดลมไอน้ำ ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร

  8 เมษายน 2562 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ให้บริการเช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็นภายในงานพิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้

 • เทศบาลตำบลโคกสะอาด เช่าพัดลมไอน้ำ

  6 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 50 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  5 เมษายน 2562 บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • คุณรัชดา ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  5 เมษายน 2562 คุณรัชดา ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 25EX สีส้ม จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว บ

 • คุณกฤติธี จารุพันธ์ เช่าพัดลมไอน้ำ

  5 เมษายน 2562 คุณกฤติธี จารุพันธ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • หจก. ปารย์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินเตอร์เทรด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  3 เมษายน 2562 หจก. ปารย์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินเตอร์เทรด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 24 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเร

 • กองทุนหมู่บ้านหนองแช่แว่น สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  3 เมษายน 2562 กองทุนหมู่บ้านหนองแช่แว่น ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 3 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/244 Next »