ข่าวสาร

 • อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  6 พฤษจิกายน 2562 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทขอ

 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  6 พฤษจิกายน 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  6 พฤษจิกายน 2562 บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • คุณแอน เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  6 พฤษจิกายน 2562 คุณแอน ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เ

 • คุณวัฒนชัย ชาตรีรัตน์ เช่าพัดลมไอน้ำ และแอร์เคลื่อนที่

  6 พฤษจิกายน 2562 คุณวัฒนชัย ชาตรีรัตน์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง และแอร์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช

 • หจก.เคเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  5 พฤษจิกายน 2562 หจก. เคเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • บริษัท สิริ โปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  5 พฤษจิกายน 2562 บริษัท สิริ โปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็

 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24

  5 พฤษจิกายน 2562 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24 จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  5 พฤษจิกายน 2562 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้าก

 • บริษัท เค.โอ.เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  3 พฤษจิกายน 2562 บริษัท เค.โอ.เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทขอ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/270 Next »