ข่าวสาร

 • บริษัท เพลย์ทู จำกัด เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  18 พฤษจิกายน 2561 บริษัท เพลย์ทู จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่กิมลุ้ย แซ่ตั๊น (ไทยดำรงค์) ณ เมรุชั่วคราว วัดสมานรัตนาราม

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จไปในการ พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่กิมลุ้ย แซ่ตั๊น (ไทยดำรงค์) ณ เมรุชั่วคราว วัดสมานรัตนาราม วันที่ 18 พ.ย.2561 ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบทำความเย็น ทางบริษัทของเราขอขอบพ

 • คุณพงษ์ศักดิ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ

  17 พฤษจิกายน 2561 คุณพงษ์ศักดิ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีน

 • คุณปรัชญา พลธนาเศรษฐ์ เช่าพัดลมไอน้ำ

  17 พฤษจิกายน 2561 คุณปรัชญา พลธนาเศรษฐ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • คุณประเสริฐศักดิ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ

  17 พฤษจิกายน 2561 คุณประเสริฐศักดิ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • คุณธีรชัย ชุติพงศ์พัฒนกุล เช่าเครื่องทำลมเย็น

  17 พฤษจิกายน 2561 คุณธีรชัย ชุติพงศ์พัฒนกุล ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • คุณทิพย์วารี แซ่อึ้ง เช่าเครื่องทำลมเย็น

  17 พฤษจิกายน 2561 คุณทิพย์วารี แซ่อึ้ง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

 • คุณเสาวรส อาดำ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  17 พฤษจิกายน 2561 คุณเสาวรส อาดำ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยั

 • โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก เช่าพัดลมไอน้ำ

  17 พฤษจิกายน 2561 โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก (ISE) ในบูรพากอล์ฟ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้าก

 • บริษัท ไทยธาดา มอเตอร์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  16 พฤษจิกายน 2561 บริษัท ไทยธาดา มอเตอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/225 Next »