ข่าวสาร

 • บริษัท เจน วาย โปรดักชั่น จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  15 พฤษจิกายน 2562 บริษัท เจน วาย โปรดักชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็น

 • บริษัท จีเนียส คอฟเวอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เช่าพัดลมไอเย็นและพัดลมไอน้ำ

  15 พฤษจิกายน 2562 บริษัท จีเนียส คอฟเวอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 25 เครื่อง และพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรีย

 • คุณอมรรัตน์ พิกุลน้อย เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  15 พฤษจิกายน 2562 คุณอมรรัตน์ พิกุลน้อย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • คุณสุเทพ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  15 พฤษจิกายน 2562 คุณสุเทพ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ท

 • คุณเมคินทร์ สังข์สนิท เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น

  15 พฤษจิกายน 2562 คุณเมคินทร์ สังข์สนิท ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • คุณภานุวัตน์ พรหมวาทย์ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  15 พฤษจิกายน 2562 คุณภานุวัตน์ พรหมวาทย์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 16 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประ

 • บริษัท เฮมมิ่งเวย์ ซอย 11 จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  14 พฤษจิกายน 2562 บริษัท เฮมมิ่งเวย์ ซอย 11 จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็น

 • บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  14 พฤษจิกายน 2562 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประ

 • คุณอรวรรณ กำปั่นทอง สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  13 พฤษจิกายน 2562 คุณอรวรรณ กำปั่นทอง ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เด

 • คุณบัญชา เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  13 พฤษจิกายน 2562 คุณบัญชา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/276 Next »