ข่าวสาร

 • คุณนันทพร อัฉริยะศิลป์ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  23 มกราคม 2563 คุณนันทพร อัฉริยะศิลป์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยั

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารินภัคพล สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  22 มกราคม 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารินภัคพล ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 24 นิ้ว จำนวน 25 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • ผู้ใหญ่มานพ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  22 มกราคม 2563 ผู้ใหญ่มานพ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • งานเช่าแอร์เคลื่อนที่ Mulberry Grove สุขุมวิท

  20 มกราคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าแอร์เคลื่อนที่ จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่Mulberry Grove สุขุมวิท ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจ

 • คุณลัดดาพร ทองคำใส สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 25EXN

  20 มกราคม 2563 คุณลัดดาพร ทองคำใส ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 25EXN จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว

 • งานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX ที่สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ

  19 มกราคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • งานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX ที่บุรีมายา

  19 มกราคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่บุรีมายา ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • งานเช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 ที่บางนา-ตราด กม.29

  18 มกราคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่บางนา-ตราด กม.29 ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  17 มกราคม 2563 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเร

 • บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  17 มกราคม 2563 บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/284 Next »