ข่าวสาร

 • บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  7 ตุลาคม 2562 บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • เดวารีสอร์ท คลองเขื่อน เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น

  5 ตุลาคม 2562 เดวารีสอร์ท คลองเขื่อน ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  4 ตุลาคม 2562 บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • บริษัท วิคเตอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  4 ตุลาคม 2562 บริษัท วิคเตอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจร

 • บริษัท พี.กรุ๊ปการบัญชีและกฎหมาย จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  2 ตุลาคม 2562 บริษัท พี.กรุ๊ปการบัญชีและกฎหมาย จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเ

 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • โรงเจพุทธเมตตาธรรมสถาน ตลาดบางบ่อ แปลงยาว เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  29 กันยายน 2562 โรงเจพุทธเมตตาธรรมสถาน ตลาดบางบ่อ แปลงยาว ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบร

 • คุณไมค์ เช่าเครื่องทำลมเย็น ที่ว้ดคลองเก้า

  29 กันยายน 2562 คุณไมค์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง และรุ่น 35EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเ

 • คุณณัฐพล สนธิ์น้อย เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  28 กันยายน 2562 คุณณัฐพล สนธิ์น้อย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

 • คุณสุทัศร์ ชัยกาญจนกุล เช่าเครื่องทำลมเย็น พัดลมไอน้ำ และแอร์เคลื่อนที่

  28 กันยายน 2562 คุณสุทัศร์ ชัยกาญจนกุล ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง แอร์เคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง และพัดลมไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/267 Next »