ข่าวสาร

 • บริษัท เป่าแตร์ อินโนเวชั่น จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  2 เมษายน 2562 บริษัท เป่าแตร์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรัตน์ ฮาร์ดแวร์ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  1 เมษายน 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรัตน์ ฮาร์ดแวร์ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24 จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • บริษัท พีเอ็นที เทคโนโลยี คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  1 เมษายน 2562 บริษัท พีเอ็นที เทคโนโลยี คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 30 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทขอ

 • บริษัท เอ็ม พี แอดดิชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  1 เมษายน 2562 บริษัท เอ็ม พี แอดดิชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร เช่าพัดลมไอน้ำ

  30 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร เช่าพัดลมไอน้ำ

  30 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • เรือนมงคลพัทยา เช่าพัดลมไอน้ำ

  30 มีนาคม 2562 เรือนมงคลพัทยา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่

 • อาจารย์ชาญชัย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  29 มีนาคม 2562 อาจารย์ชาญชัย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • บริษัท ร้านชำช่างคิด จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  29 มีนาคม 2562 บริษัท ร้านชำช่างคิด จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริ

 • คุณจินดา เทียนทวีกิจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  29 มีนาคม 2562 คุณจินดา เทียนทวีกิจ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/244 Next »