ข่าวสาร

 • คุณปราณี ดูมักทอย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  12 ธันวาคม 2561 คุณปราณี ดูมักทอย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยั

 • บริษัท โพเดียม โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  8 ธันวาคม 2561 บริษัท โพเดียม โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เ

 • บริษัท ไอ แอม เวิร์ค จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  8 ธันวาคม 2561 บริษัท ไอ แอม เวิร์ค จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 16 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็

 • บริษัท ซีมอร์อิมเมจโปรดักชั่นส์ จำกัด เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  6 ธันวาคม 2561 บริษัท ซีมอร์อิมเมจโปรดักชั่นส์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • คุณเก๋ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  6 ธันวาคม 2561 คุณเก๋ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่

 • บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  6 ธันวาคม 2561 บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเร

 • บริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  5 ธันวาคม 2561 บริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • บริษัท เอเชี่ยนมัลติสปอร์ต แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  5 ธันวาคม 2561 บริษัท เอเชี่ยนมัลติสปอร์ต แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสิน

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุวรรณผ้าใบ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  4 ธันวาคม 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุวรรณผ้าใบ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน จำนวน 9 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนเทียรรุ่งเรือง เช่าเครื่องทำลมเย็น

  4 ธันวาคม 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนเทียรรุ่งเรือง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/225 Next »