ข่าวสาร

 • บริษัท เยลโลแฟคทอรี่ จำกัด สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  31 พฤษภาคม 2562 บริษัท เยลโลแฟคทอรี่ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

 • บจก.บ่อวิน อารีน่า เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  31 พฤษภาคม 2562 บจก.บ่อวิน อารีน่า ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

 • คุณรำแพน ลองกระโทก สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 55EX

  30 พฤษภาคม 2562 คุณรำแพน ลองกระโทก ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 55EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เ

 • คุณพลอยพัชชา สุขพันศิลา เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  30 พฤษภาคม 2562 คุณพลอยพัชชา สุขพันศิลา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • บริษัท แนส อินโนเวชั่น จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  28 พฤษภาคม 2562 บริษัท แนส อินโนเวชั่น จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่องและเครื่องทำลมเย็น รุ่น 35EX จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้

 • บริษัท แนส อินโนเวชั่น จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็นและพัดลมไอน้ำ

  27 พฤษภาคม 2562 บริษัท แนส อินโนเวชั่น จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่องและพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสิ

 • คุณนัน อินทองหลาง สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 55EX

  26 พฤษภาคม 2562 คุณนัน อินทองหลาง ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 55EX จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เด

 • วัดพุทธพรหมยาน วัดปากน้ำโจ้โล้ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  25 พฤษภาคม 2562 วัดพุทธพรหมยาน วัดปากน้ำโจ้โล้ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็

 • คุณอ้อ หมู่บ้านวนาแลนด์ เช่าพัดลมไอน้ำและเครื่องทำลมเย็น

  25 พฤษภาคม 2562 คุณอ้อ หมู่บ้านวนาแลนด์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 3 เครื่องและรุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสิน

 • คุณฉัตรชัย เปี่ยมพงษ์สานต์ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  25 พฤษภาคม 2562 คุณฉัตรชัย เปี่ยมพงษ์สานต์ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/252 Next »