ข่าวสาร

 • คุณปราณี เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  20 สิงหาคม 2562 คุณปราณี ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี

 • บริษัท เฮมมิ่งเวย์ ซอย 11 จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งและแบบแขวน

  20 สิงหาคม 2562 บริษัท เฮมมิ่งเวย์ ซอย 11 จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้ง 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องและแบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสิ

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  19 สิงหาคม 2562 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็น

 • บริษัท จีเนียส คอฟเวอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็นและพัดลมไอน้ำ

  17 สิงหาคม 2562 บริษัท จีเนียส คอฟเวอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง และพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรีย

 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เช่าพัดลมไอน้ำ

  16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริ

 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  15 สิงหาคม 2562 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • คุณปวริศา พงษ์ทอง สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  15 สิงหาคม 2562 คุณปวริศา พงษ์ทอง ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที

 • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  14 สิงหาคม 2562 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็น

 • มูลนิธิรามฤทธิ์ไกร มานะจิตต์ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  11 สิงหาคม 2562 มูลนิธิรามฤทธิ์ไกร มานะจิตต์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย

 • บริษัท ศรีพิพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  10 สิงหาคม 2562 บริษัท ศรีพิพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/260 Next »