ข่าวสาร

 • คุณน้ำผึ้ง ไกรสอนศรีรัตน์ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  21 มีนาคม 2563 คุณน้ำผึ้ง ไกรสอนศรีรัตน์ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 5 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที

 • คุณจิราภรณ์ พูลผล สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  21 มีนาคม 2563 คุณจิราภรณ์ พูลผล ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่

 • ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX indy บางนา-รามคำแหง 2

  20 มีนาคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 11 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่ indy บางนา-รามคำแหง 2 ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX เทศบาลตำบลเกาะขนุน

  14 มีนาคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่ เทศบาลตำบลเกาะขนุน ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีโอ เอ็นจิเนียริ่ง สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  13 มีนาคม 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีโอ เอ็นจิเนียริ่ง ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง แบบตั้ง 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซ

 • บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  13 มีนาคม 2563 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบร

 • บริษัท ฟรินจ์ สตู. จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  13 มีนาคม 2563 บริษัท ฟรินจ์ สตู. จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX ตลาดโรงสีบางปะกง

  13 มีนาคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่ ตลาดโรงสีบางปะกง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจ

 • คุณวัน สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้ง 30 นิ้ว

  13 มีนาคม 2563 คุณวัน ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้ง 30 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว บ

 • ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 35EX ห้องสมุดเนัยลสันเอส์

  13 มีนาคม 2563 คุณภัสร์ชวิน วัฒนะธนากรพงศ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 35EX จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/289 Next »