ข่าวสาร

 • คุณนง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ

  9 กุมภาพันธ์ 2562 คุณนง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 41 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เด

 • ร้าน PhotoDiff ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  8 กุมภาพันธ์ 2562 ร้าน PhotoDiff ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัด

 • บริษัท พาริช เฟอทิไลเซอร์ จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  8 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท พาริช เฟอทิไลเซอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • คุณสมจิตร พัจนา เช่าพัดลมไอน้ำ

  8 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสมจิตร พัจนา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

 • บริษัท พาร์คแอนด์การ์เด้น จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท พาร์คแอนด์การ์เด้น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เช่าเครื่องทำลมเย็น

  7 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย

 • เช่าพัดลมไอน้ำ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

  7 กุมภาพันธ์ 2562 จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของ

 • คุณสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ

  5 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 60 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • บริษัท ภัททา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  4 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ภัททา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเร

 • บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24

  2 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24 จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/235 Next »