ข่าวสาร

 • วัดปริวาศราชสงคราม เช่าพัดลมไอเย็น

  18 ธันวาคม 2562 วัดปริวาศราชสงคราม ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจร

 • บริษัท ไทยโรโบติกส์แอนด์ออโตเมชั่น จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  14 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยโรโบติกส์แอนด์ออโตเมชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบ

 • คุณณัฐพัฒน์ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  14 ธันวาคม 2562 คุณณัฐพัฒน์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่

 • บริษัท ศรีราชา อารีน่า จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  13 ธันวาคม 2562 บริษัท ศรีราชา อารีน่า จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE

  13 ธันวาคม 2562 บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจ

 • บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  13 ธันวาคม 2562 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 17 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • บริษัท ดิวาลี เซ็นเตอร์ จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  13 ธันวาคม 2562 บริษัท ดิวาลี เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • คุณแอน เช่าพัดลมไอน้ำ ที่กสธช.

  13 ธันวาคม 2562 คุณแอน ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 14 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

 • โรงเรียนเซนต์แอนดรูส์อินเตอร์เนชั่นแนล เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  11 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเซนต์แอนดรูส์อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษ

 • คุณเอ๋ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  8 ธันวาคม 2562 คุณเอ๋ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดี

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/275 Next »