ข่าวสาร

 • คุณอมรรัตน์ พิกุลน้อย เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  15 พฤษจิกายน 2562 คุณอมรรัตน์ พิกุลน้อย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • คุณสุเทพ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  15 พฤษจิกายน 2562 คุณสุเทพ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ท

 • คุณเมคินทร์ สังข์สนิท เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น

  15 พฤษจิกายน 2562 คุณเมคินทร์ สังข์สนิท ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • คุณภานุวัตน์ พรหมวาทย์ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  15 พฤษจิกายน 2562 คุณภานุวัตน์ พรหมวาทย์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 16 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประ

 • บริษัท เฮมมิ่งเวย์ ซอย 11 จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  14 พฤษจิกายน 2562 บริษัท เฮมมิ่งเวย์ ซอย 11 จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็น

 • บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  14 พฤษจิกายน 2562 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประ

 • คุณอรวรรณ กำปั่นทอง สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  13 พฤษจิกายน 2562 คุณอรวรรณ กำปั่นทอง ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เด

 • คุณบัญชา เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  13 พฤษจิกายน 2562 คุณบัญชา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริ

 • บริษัท พิท เพอร์เฟค จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  11 พฤษจิกายน 2562 บริษัท พิท เพอร์เฟค จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • วัดโสธรวรารามวรวิหาร เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  11 พฤษจิกายน 2562 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/271 Next »