ข่าวสาร

 • บริษัท นิวไลท์ เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  11 พฤษภาคม 2563 บริษัท นิวไลท์ เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 1 เครื่อง และ Eco Kool Ice จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอ

 • ดีทีมอเตอร์กรุ๊ป เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  11 พฤษภาคม 2563 ดีทีมอเตอร์กรุ๊ป ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • บริษัท โปรเจ็คท์ พ้อยท์ - ไทยแลนด์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  9 พฤษภาคม 2563 บริษัท โปรเจ็คท์ พ้อยท์ - ไทยแลนด์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • บริษัท นูทริกซ์ จำกัด มหาชน สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  8 พฤษภาคม 2563 บริษัท นูทริกซ์ จำกัด มหาชน ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่

 • บริษัท โปรเจ็คท์ พ้อยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  7 พฤษภาคม 2563 บริษัท โปรเจ็คท์ พ้อยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • คุณอัญชลี สุขสงวน สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 45EX

  7 พฤษภาคม 2563 คุณอัญชลี สุขสงวน ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 45EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว

 • จัดส่งสินค้าพัดลมไอเย็น รุ่น 55EX วัดเทพนิมิตร

  4 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งสินค้าพัดลมไอเย็น รุ่น 55EX จำนวน 1 เครื่อง ที่ วัดเทพนิมิตร ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว

 • จัดส่งสินค้าพัดลมไอเย็น รุ่น 45EX หมู่บ้านพฤกลดา นนทบุรี

  4 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งสินค้าพัดลมไอเย็น รุ่น 45EX จำนวน 1 เครื่อง ที่ หมู่บ้านพฤกลดา นนทบุรี ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีน

 • จัดส่งสินค้าพัดลมไอน้ำ รุ่น MISE-24 บ้านหัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

  28 เมษายน 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งสินค้าพัดลมไอน้ำ รุ่น MISE-24 จำนวน 1 เครื่อง ที่ บ้านหัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • จัดส่งสินค้าพัดลมไอเย็น รุ่น 45EX ซี โบ เจเนรัล แอนด์ ซัพพลาย

  25 เมษายน 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งสินค้าพัดลมไอเย็น รุ่น 45EX จำนวน 1 เครื่อง ที่ ซี โบ เจเนรัล แอนด์ ซัพพลาย ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/289 Next »