ข่าวสาร

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.วิศวกรรม เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  15 กุมภาพันธ์ 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.วิศวกรรม ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 32 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทขอ

 • คุณสุทธิมา ผลชอบ เช่าพัดลมไอน้ำ

  15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสุทธิมา ผลชอบ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • คุณพงศ์พันธุ์ สังวาลย์เงิน สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณพงศ์พันธุ์ สังวาลย์เงิน ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • คุณทนงศักดิ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ

  15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณทนงศักดิ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีน

 • คุณตุ๊ก ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณตุ๊ก ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ที

 • คุณณัฐชพันธ์ รัตนะรังษี เช่าพัดลมไอน้ำ

  15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณณัฐชพันธ์ รัตนะรังษี ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • บริษัท ที.ซี.เอ็น. 2008 จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  14 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ที.ซี.เอ็น. 2008 จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 24 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย เช่าพัดลมไอน้ำ

  13 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เช่าพัดลมไอน้ำ

  13 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริ

 • คุณมณีรัตน์ รุ่งทวีชัย เช่าเครื่องทำลมเย็น

  13 กุมภาพันธ์ 2562 คุณมณีรัตน์ รุ่งทวีชัย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/235 Next »