ข่าวสาร

 • บริษัท เคลียร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  23 พฤษจิกายน 2561 บริษัท เคลียร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24 จำนวน 14 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษ

 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่าพัดลมไอน้ำ

  23 พฤษจิกายน 2561 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับท

 • บริษัท ฟรายเดย์ ทูเก็ตเตอร์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  22 พฤษจิกายน 2561 บริษัท ฟรายเดย์ ทูเก็ตเตอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทข

 • บริษัท เค อี ไลท์ติ้ง ซิสเต็ม จำกัด เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  22 พฤษจิกายน 2561 บริษัท เค อี ไลท์ติ้ง ซิสเต็ม จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 40 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจ

 • บริษัท แทคทีม เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  21 พฤษจิกายน 2561 บริษัท แทคทีม เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัท

 • บริษัท เกียรติกระจ่าง จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  21 พฤษจิกายน 2561 บริษัท เกียรติกระจ่าง จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 3 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัด

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสนสวาทการช่าง สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  20 พฤษจิกายน 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสนสวาทการช่าง ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 42 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • อาจารย์พรทิพย์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ

  19 พฤษจิกายน 2561 อาจารย์พรทิพย์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  19 พฤษจิกายน 2561 บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 62 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • โครงการบ้านประชารัฐ บ้านปทุมทรัพย์ หมู่ 4 สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  19 พฤษจิกายน 2561 โครงการบ้านประชารัฐ บ้านปทุมทรัพย์ หมู่ 4 จังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 15 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับท

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/225 Next »