ข่าวสาร

 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  28 มกราคม 2563 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  28 มกราคม 2563 บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • บริษัท เอ็กซ์โปดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  27 มกราคม 2563 บริษัท เอ็กซ์โปดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทา

 • บริษัท ส.สุขสวัสดิ์ฮาร์ดแวร์ (2004) จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  27 มกราคม 2563 บริษัท ส.สุขสวัสดิ์ฮาร์ดแวร์ (2004) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจ

 • งานเช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 ที่สิรารมย์ พลัส ดอนทอง

  25 มกราคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่สิรารมย์ พลัส ดอนทอง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทขอ

 • บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  24 มกราคม 2563 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจ

 • บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  24 มกราคม 2563 บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทา

 • คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  24 มกราคม 2563 คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • ดีที มอเตอร์ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  24 มกราคม 2563 ดีที มอเตอร์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริ

 • งานเช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร

  24 มกราคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทขอ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/284 Next »