ข่าวสาร

 • ร้านอาหารญี่ปุ่น โอมิเซ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  19 มีนาคม 2562 ร้านอาหารญี่ปุ่น โอมิเซ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 35EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ เอส ออโต้แก็ส สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  18 มีนาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ เอส ออโต้แก็ส ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24 จำนวน 3 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็น

 • วัดดอนสีนนท์ เช่าพัดลมไอน้ำ

  17 มีนาคม 2562 วัดดอนสีนนท์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 26 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจร

 • คุณศิริประภา พานแก้ว เช่าพัดลมไอน้ำ

  17 มีนาคม 2562 คุณศิริประภา พานแก้ว ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • บริษัท ฟรินจ์ สตู. จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  16 มีนาคม 2562 บริษัท ฟรินจ์ สตู. จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • คุณสาธิต ถินทอง เช่าเครื่องทำลมเย็น

  16 มีนาคม 2562 คุณสาธิต ถินทอง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริ

 • โรงเรียนวัดดอนทอง เช่าเครื่องทำลมเย็น

  16 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค

 • ร้านเสร่อบาร์ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  15 มีนาคม 2562 ร้านเสร่อบาร์ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว บ

 • ทนายโต้ง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  15 มีนาคม 2562 ทนายโต้ง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี

 • ติดตั้งพัดลมไอเย็น วัดโสธรวรารามวรวิหาร

  วันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้ติดตั้งพัดลมไอเย็น จำนวน 9 เครื่อง พร้อมฐานตั้ง ที่ศาลาอเนกประสงค์พระธรรมมังคราจารย์ วัดโสธร วรารามวรวิหาร งานถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชนเมือง พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธร วรารามวรวิหาร

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/244 Next »