ข่าวสาร

 • คุณมณฑิชา อุดมศรีวัฒนา(ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่หน้าเมือง) สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  29 มกราคม 2562 คุณมณฑิชา อุดมศรีวัฒนา (ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่หน้าเมือง) ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเ

 • คุณชัชชัย เสาเวียง เช่าพัดลมไอน้ำ

  27 มกราคม 2562 คุณชัชชัย เสาเวียง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประ

 • คุณสุเทพ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ

  26 มกราคม 2562 คุณสุเทพ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

 • คุณหนึ่ง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ

  26 มกราคม 2562 คุณหนึ่ง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดี

 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(สามพราน) เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  25 มกราคม 2562 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(สามพราน) ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 80 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • คุณชัชชัย เสาเวียง เช่าพัดลมไอน้ำและพัดลมอุตสาหกรรม

  25 มกราคม 2562 คุณชัชชัย เสาเวียง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง และพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่า

 • คุณธนณัฏฐ์​ อมรรัตนดิลก เช่าพัดลมไอน้ำ

  25 มกราคม 2562 คุณธนณัฏฐ์​ อมรรัตนดิลก ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจ

 • บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ช่าพัดลมไอน้ำ

  25 มกราคม 2562 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • วัดทุ่งคอก ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  25 มกราคม 2562 วัดทุ่งคอก ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดี

 • คุณแอน ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  23 มกราคม 2562 คุณแอน ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน จำนวน 40 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/235 Next »