ข่าวสาร

 • คุณอ๋อ หมู่บ้านกิตยาแลนด์ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  9 สิงหาคม 2562 คุณอ๋อ หมู่บ้านกิตยาแลนด์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 5 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัด

 • ป้าหม่อม เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  8 สิงหาคม 2562 ป้าหม่อม ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ที

 • ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  7 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริ

 • บริษัท มูนสโตน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  7 สิงหาคม 2562 บริษัท มูนสโตน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน จำนวน 24 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเ

 • คุณอุษา โพธิ์มี สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24

  6 สิงหาคม 2562 คุณอุษา โพธิ์มี ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24 จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่

 • คุณนวรัตน์ ศรีดี สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24

  4 สิงหาคม 2562 คุณนวรัตน์ ศรีดี ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24 จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี

 • คุณเปรมรัตน์ ปรมวาณิช เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  2 สิงหาคม 2562 คุณเปรมรัตน์ ปรมวาณิช ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริ

 • บริษัท แกแลคซี่ คอนเทนเนอร์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  1 สิงหาคม 2562 บริษัท แกแลคซี่ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญเกียรต์ขจร สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้ง 30 นิ้ว

  30 กรกฎาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนสามัญเกียรต์ขจร ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้ง 30 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยั

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/260 Next »