ข่าวสาร

 • ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอน้ำ คลังสินค้า Tefal สมุทรปราการ

  27 พฤศจิกายน 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น MISE-24 จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่คลังสินค้า Tefal สมุทรปราการ ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบร

 • บริษัท คริส แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  26 พฤศจิกายน 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งสินค้าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน จำนวน 10 เครื่อง ที่บริษัท คริส แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

 • จัดส่งสินค้าพัดลมไอเย็น ร้านเล็ก ซีฟูดส์ ตลาดอาจนรงค์

  26 พฤศจิกายน 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งสินค้าพัดลมไอเย็น รุ่น 45EX จำนวน 1 เครื่อง ที่ร้านเล็ก ซีฟูดส์ ตลาดอาจนรงค์ ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัด

 • จัดส่งสินค้าพัดลมไอน้ำ หมู่บ้านคิวเฮาร์

  26 พฤศจิกายน 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งสินค้าพัดลมไอน้ำ รุ่น MISE-24 จำนวน 1 เครื่อง ที่ หมู่บ้านคิวเฮาร์ ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้จัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่

 • ติดตั้งงานเช่าพัดลมอุตสาหกรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  25 พฤศจิกายน 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสิ

 • ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น โรงแรมวีเวิร์บ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

  23 พฤศจิกายน 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่โรงแรมวีเวิร์บ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับท

 • บริษัท ธอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  23 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ธอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24 จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบร

 • ติดตั้งงานเช่าแอร์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลนวเวช

  22 พฤศจิกายน 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าแอร์เคลื่อนที่ จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่โรงพยาบาลนวเวช ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

 • ติดตั้งงานเช่าพัดลมอุตสาหกรรม ซอยสุขุมวิท 36

  22 พฤศจิกายน 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่ซอยสุขุมวิท 36 ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น ซอยสายไหม 45/1

  21 พฤศจิกายน 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่ซอยสายไหม 45/1 ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/308 Next »