ข่าวสาร

 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำแบบเดินระบบ

  7 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ แบบเดินระบบ จำนวน 6 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • ตระกูลฮุนอนุสรณ์มูลนิธิ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  7 กุมภาพันธ์ 2563 ตระกูลฮุนอนุสรณ์มูลนิธิ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจ

 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  2 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็

 • บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  2 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 65 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของ

 • คุณพาฝัน อิ่มอารมย์ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  2 กุมภาพันธ์ 2563 คุณพาฝัน อิ่มอารมย์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • หจก.แปลงยาวเอเนอร์ยี เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  1 กุมภาพันธ์ 2563 หจก.แปลงยาวเอเนอร์ยี ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยั

 • บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  31 มกราคม 2563 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริ

 • กรมสรรพสามิต เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  31 มกราคม 2563 กรมสรรพสามิต ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริ

 • ร้าน โบน คลับ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  31 มกราคม 2563 ร้าน โบน คลับ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารินภัคพล สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  30 มกราคม 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารินภัคพล ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 20 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/284 Next »