ข่าวสาร

 • คุณนะ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE

  31 ตุลาคม 2562 คุณนะ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว

 • วัดสมานรัตนาราม เช่าพัดลมไอเย็นและพัดลมอุตสาหกรรม

  30 ตุลาคม 2562 วัดสมานรัตนาราม ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง และพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่า

 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จํากัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  30 ตุลาคม 2562 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จํากัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเร

 • บริษัท ซีพีแรม จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  30 ตุลาคม 2562 บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

 • บริษัท จัมโบ้ ล็อบสเตอร์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 55EX

  30 ตุลาคม 2562 บริษัท จัมโบ้ ล็อบสเตอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 55EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ที

 • วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  29 ตุลาคม 2562 วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

 • เดวารีสอร์ท ปราจีนบุรี เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น

  29 ตุลาคม 2562 เดวารีสอร์ท ปราจีนบุรี ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • คุณสฤษฎิ จันทร์หอม เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  27 ตุลาคม 2562 คุณสฤษฎิ จันทร์หอม ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • บริษัท เอส.เอ็ม.ทู กรุ๊ป จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  26 ตุลาคม 2562 บริษัท เอส.เอ็ม.ทู กรุ๊ป จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • บริษัท พาวเวอร์ทรี ออร์กาไนซ์เซอร์ จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  26 ตุลาคม 2562 บริษัท พาวเวอร์ทรี ออร์กาไนซ์เซอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 14 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/270 Next »