ข่าวสาร

 • บริษัท สไปเดอร์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  28 มีนาคม 2562 บริษัท สไปเดอร์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • บริษัท โลตัส เอ็น โลตัส จำกัด สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 55EX

  28 มีนาคม 2562 บริษัท โลตัส เอ็น โลตัส จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 55EX จำนวน 3 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • บ้านศิ-ชนะ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ

  27 มีนาคม 2562 บ้านศิ-ชนะ ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว บ

 • บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  27 มีนาคม 2562 บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย

 • คุณนรพัฒน์ พันธุเตชะ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  26 มีนาคม 2562 คุณนรพัฒน์ พันธุเตชะ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • กองทุนหมู่บ้านสวนแทงทวย สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น

  26 มีนาคม 2562 กองทุนหมู่บ้านสวนแทงทวย ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 15 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี

 • หอการค้าอังกฤษ - ไทย เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  22 มีนาคม 2562 หอการค้าอังกฤษ - ไทย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 25 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

 • บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  22 มีนาคม 2562 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 24 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็

 • คุณอรญา เทียมทอง เช่าเครื่องทำลมเย็น

  22 มีนาคม 2562 คุณอรญา เทียมทอง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจร

 • ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  20 มีนาคม 2562 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 35EX จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสิ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/244 Next »