ข่าวสาร

 • บริษัท ทีเอ็นพีคอสเมซูติคอล จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24

  21 มิถุนายน 2562 บริษัท ทีเอ็นพีคอสเมซูติคอล จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24 จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • คุณตาบินดา เบญจวิเชียร เช่าพัดลมไอน้ำ

  20 มิถุนายน 2562 คุณตาบินดา เบญจวิเชียร ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัด

 • บริษัท โออีเอ็ม พรีเมี่ยมแบรนด์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  19 มิถุนายน 2562 บริษัท โออีเอ็ม พรีเมี่ยมแบรนด์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 24 และ 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัท

 • บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  18 มิถุนายน 2562 บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 8 เครื่องเพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็นและพัดลมไอน้ำ

  18 มิถุนายน 2562 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่องและพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุ

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาพัฒน์ คอนสตรัคชั่น สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  17 มิถุนายน 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาพัฒน์ คอนสตรัคชั่น ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 10 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  17 มิถุนายน 2562 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็

 • คุณเขมณัฏฐ์ รุ่งเรืองยิ่งยศ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  17 มิถุนายน 2562 คุณเขมณัฏฐ์ รุ่งเรืองยิ่งยศ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจ

 • บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  16 มิถุนายน 2562 บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจ

 • บริษัท ซูซูกิ โซลิด เอด (ประเทศไทย) จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็นและแอร์เคลื่อนที่

  16 มิถุนายน 2562 บริษัท ซูซูกิ โซลิด เอด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่องและแอร์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอข

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/252 Next »