ข่าวสาร

 • คุณสมฤทัย โฮมจัตุรัส เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  9 พฤษจิกายน 2562 คุณสมฤทัย โฮมจัตุรัส ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • คุณพุธพงษ์ พงษ์ศิริยะกุล เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น

  9 พฤษจิกายน 2562 คุณพุธพงษ์ พงษ์ศิริยะกุล ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • คุณพิมพ์รัตน์ เจษฎานุรักษ์ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  9 พฤษจิกายน 2562 คุณพิมพ์รัตน์ เจษฎานุรักษ์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • คุณแป้ง เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  9 พฤษจิกายน 2562 คุณแป้ง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่

 • คุณณัฐพร เช่าพัดลมไอเย็น

  9 พฤษจิกายน 2562 คุณณัฐพร ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง และรุ่น 35EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • คุณโชคชัย เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  9 พฤษจิกายน 2562 คุณโชคชัย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ท

 • มูลนิธิรามฤทธิ์ไกร มานะจิตต์ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  8 พฤษจิกายน 2562 มูลนิธิรามฤทธิ์ไกร มานะจิตต์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 9 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เ

 • ผู้ใหญแดง เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  8 พฤษจิกายน 2562 ผู้ใหญแดง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง

 • บริษัท เอ็มไอคิว ทู ยู จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  8 พฤษจิกายน 2562 บริษัท เอ็มไอคิว ทู ยู จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  6 พฤษจิกายน 2562 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทขอ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/267 Next »