ข่าวสาร

 • โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  14 มกราคม 2562 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

 • คุณภูวเดช ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  13 มกราคม 2562 คุณภูวเดช ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี

 • สวนสัตว์นครราชสีมา เช่าพัดลมไอน้ำ

  12 มกราคม 2562 สวนสัตว์นครราชสีมา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ปร

 • คุณอัศวิน รอดเทศ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ

  12 มกราคม 2562 คุณอัศวิน รอดเทศ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • คุณถนอม ดอกบัว เช่าพัดลมไอน้ำ

  12 มกราคม 2562 คุณถนอม ดอกบัว ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยั

 • The Sorento เช่าเครื่องทำลมเย็น

  12 มกราคม 2562 The Sorento ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ที

 • คุณกุ๊กกิ๊ก เช่าพัดลมไอน้ำ และเครื่องทำลมเย็น

  11 มกราคม 2562 คุณกุ๊กกิ๊ก ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 30 เครื่อง และเครื่องทำลมเย็น 70EX จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบ

 • คุณตุ๊ก ศรีสวัสดิ์ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  10 มกราคม 2562 คุณตุ๊ก ศรีสวัสดิ์การผ้าใบ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 15 เครื่อง และพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เ

 • บริษัท โรส ฟลาวเวอร์ จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  10 มกราคม 2562 บริษัท โรส ฟลาวเวอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง และพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช

 • บริษัท โต๊ะกลม จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  10 มกราคม 2562 บริษัท โต๊ะกลม จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 14 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/225 Next »