ข่าวสาร

 • บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  28 มิถุนายน 2562 บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • คุณแป๋ว ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  28 มิถุนายน 2562 คุณแป๋ว ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี

 • บ.สหโชคชัย เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  28 มิถุนายน 2562 บ.สหโชคชัย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

 • บริษัท เค.เอส.ที.เอ็นจิเนียรื่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

  27 มิถุนายน 2562 บริษัท เค.เอส.ที.เอ็นจิเนียรื่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 20 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับท

 • บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  26 มิถุนายน 2562 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็น

 • บริษัท ไทย ซันวา จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  24 มิถุนายน 2562 บริษัท ไทย ซันวา จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • เซ็นทรัล แมนชั่น เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  23 มิถุนายน 2562 เซ็นทรัล แมนชั่น ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัด

 • บริษัท ไอ ดู เอส จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  22 มิถุนายน 2562 บริษัท ไอ ดู เอส จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ป

 • บริษัท โซคอนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 2

  22 มิถุนายน 2562 บริษัท โซคอนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเ

 • บริษัท เค เวฟ จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX

  22 มิถุนายน 2562 บริษัท เค เวฟ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/252 Next »