ข่าวสาร

 • บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  9 มกราคม 2563 บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทข

 • นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร เดอะบูเลอวาร์ด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  9 มกราคม 2563 นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร เดอะบูเลอวาร์ด ศรีราชา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับ

 • บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  9 มกราคม 2563 บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัท

 • บริษัท โปร-อีเว้นท์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  9 มกราคม 2563 บริษัท โปร-อีเว้นท์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจร

 • ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

  9 มกราคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทขอ

 • งานเช่าแอร์เคลื่อนที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว

  9 มกราคม 2563 บริษัท แอคดี จำกัด ได้ติดตั้งงานเช่าแอร์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของ

 • บริษัท ชัยรุ่งโรจน์ จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  4 มกราคม 2563 บริษัท ชัยรุ่งโรจน์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประห

 • บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ-ไอเย็น

  3 มกราคม 2563 บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 3 เครื่อง และพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากั

 • คุณยศ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  4 มกราคม 2563 คุณยศ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว

 • คุณติส เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  3 มกราคม 2563 คุณติส ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 11/284 Next »