ข่าวสาร

 • บริษัท สิริ โปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  5 พฤษจิกายน 2562 บริษัท สิริ โปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 30 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็

 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24

  5 พฤษจิกายน 2562 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอน้ำ รุ่น Eco Kool Ice 24 จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  5 พฤษจิกายน 2562 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้าก

 • บริษัท เค.โอ.เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  3 พฤษจิกายน 2562 บริษัท เค.โอ.เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทขอ

 • คุณนงนุช เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  3 พฤษจิกายน 2562 คุณนงนุช ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 14 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ท

 • บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  2 พฤษจิกายน 2562 บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน 20 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • บริษัท คิดดี ออแกไนซ์ จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 55EX

  2 พฤษจิกายน 2562 บริษัท คิดดี ออแกไนซ์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 55EX จำนวน 2 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ที

 • คุณสุพิชญา พูลทอง เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24

  2 พฤษจิกายน 2562 คุณสุพิชญา พูลทอง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประ

 • คุณฝ้าย เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  2 พฤษจิกายน 2562 คุณฝ้าย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่

 • คุณปุ๋ย เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX

  2 พฤษจิกายน 2562 คุณปุ๋ย ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 11/275 Next »