ข่าวสาร

เช่าแอร์ | วันคล้ายวันสถาปนา ปตท.

21 ม.ค. 2555 (อ่าน 12562 )

            เช่าพัดลมไอน้ำ เช่าแอร์ 
           เช่าแอร์ เช่าพัดลม เช่าพัดลมเปล่า 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันสถาปนาบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554  คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับคุณสุวิชญา ประมวญรัตน หัวหน้างานระดมทุุนและประชาสัมพันธ์ ตัวแทนจากมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย
ในการจัดงานครั้งนี้ทางบริษัท แอคดี ได้รับโอกาส ติดตั้งระบบทำความเย็นภายในงาน.